Over de coöperaties

Coöperatieve Zorggroep Hoeksewaard (ZGHW)

De Coöperatieve Zorggroep Hoeksewaard (ZGHW) is een regionaal samenwerkingsverband van circa 30 praktijkhoudende huisartsen, verspreid werkzaam in de Hoeksche Waard. Deze huisartsen hebben afspraken gemaakt om samen de chronische zorg voor hun patiënten dichtbij huis te kunnen optimaliseren. Vanuit deze samenwerking zijn afspraken gemaakt met andere zorgverleners in de eerste en de tweede lijn, zoals bijvoorbeeld met ziekenhuizen, fysiotherapeuten, podotherapeuten en laboratoria.


Huisartsenpost ’t Hellegat

Huisartsenpost ‘t Hellegat is een samenwerkingsverband tussen huisartsen in twee regio’s. De huisartsenpost regelt de huisartsenhulp buiten kantoortijden, dus in de avond, nacht en weekend. De huisartsenpost is er voor dringende gevallen, dat wil zeggen behandeling van klachten waar iemand last van heeft die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag.


Zorggroep Haringvliet ondersteunt huisartsen, praktijkondersteuners en assistenten op de eilanden Goeree-Overflakkee en Voorne-Putten, zodat deze professionals samen persoonsgerichte zorg kunnen leveren aan de inwoners.  

Daarnaast regelt de zorggroep de samenwerking in de zorg aan kwetsbare ouderen en patiënten met een chronische ziekte: diabetes mellitus type 2, astma, COPD of hart- en vaatziekten. Want uit onderzoek blijkt dat eerder starten met zorg en begeleiding problemen kan verminderen en voorkomen

Zorggroep Haringvliet (ZGHV)